Liên hệ Sitemap RSS

Thái Nguyên sửa đổi quy định miễn về giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng

Ngày 03/4/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
.........................
Lớp Bồi dưỡng chính sách Tài chính đất đai (26/12/2011)
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn